Grundrisse’den Kapital ve Ötesine “O Zaman ve Şimdi” – George Caffentzis

umut tarafından

Komünizmin Güncelliği

george-caffentzis-768x1024

Çeviren: Sinem Özer

“Ancak aslında bunlar, bu temeli havaya uçuracak maddi koşullardır.”
-Grundrisse (Marx, 1973:706)

“Böylece kabuk parçalanır.”
-Kapital (Marx 1976:929 [727])

Bu sunuş Marxbiliminin [Marx’ın Grundrisse ya da Ekonomi Politiğin Eleştirisinin Temelleri (Taslak Metin) olarak bildiğimiz adeta çıban çıkartan zihinsel çalışmasının bir volkan gibi patlamasının anısına] olduğu kadar, anti-kapitalist hareketin artan “tekno-şüpheciliği”nin çağdaş kavramsal tarihinin de bir parçasıdır (bu nedenle de ayrıca 1970’lerde tam da burada Padova Üniversitesi Siyaset Bilimi Enstitüsü’nde özellikle Maria Rosa Dalla Costa ve Ferrucio Gambino’nun çalışmaları sayesinde meydana gelen anti-kapitalist düşünce ve eylem patlamasına bir ithaftır). “Tekno-şüphecilik”le kapitalizme karşı mücadelede teknolojik değişimin merkeziliğini sorgulayan politik bir tutumu kastediyorum. Burada, Marx’ın 1857’den 1882’ye kadarki düşüncesi ile 1960’lardan günümüze anti-kapitalist hareket içindeki (ABD’ye özel olarak değinmek suretiyle) tema silsilesi arasındaki bazı paralellikleri takip edeceğim.
Kaçınılmaz olarak bu çaba, otobiyografiye kayması nedeniyle bir şekilde öznel olacaktır. Bu paralellikler için yapısal ya da nedensel gerekçeler bulmak iddiasında değilim, ancak…

View original post 5.954 kelime daha