umutyasarozgen

Month: Temmuz, 2015

ORTAK ZENGİNLİĞİ ARARKEN – Antonio Negri

Komünizmin Güncelliği

community

çeviren: Suphi Nejat Ağırnaslı

İmparatorluk ve Çokluk birçok sorunu ve soruyu beraberinde gündeme getirdi: Bunları “Ortak Zenginlik”te tanımlamanın bir esprisi yoktu ve bir de bu soruları çözmeye çalışmanın faydası yoktu. Daha ziyade, yine baştan başlamak ve geliştirdiğimiz kavramları temel alarak bugün siyasalın ne olduğu sorusu üzerinde durmak daha iyiydi.

Yıkıcı politika nedir? Toplumsalın hangi kısmını, yönünü içerir? Sermayeye karşı bugün nasıl mücadele edilebilir? Bu kitapların etrafında dönen tartışmalardan hareketle çözülmemiş sorunları tazelenmiş bir güçle karşımıza alabileceğimize kaniyiz.

Ama İmparatorluk ve Çokluk üzerine on yıl boyunca çalıştıktan sonra Ortak Zenginlik’i yazmaya koyulduğumuzda kanaatlerimiz sağlamlaşmış ve algılarımız olgunlaşmıştı: Eşzamanlılık yeniden tanımlanmış ve post önekinin şimdiki zamanı tanımlayabildiği dönem kapanmıştı.

Bir geçişi deneyimlemiş olduğumuz şüphe götürmez, fakat onun sona erdiğine dair semptomlar nedir?

Özellikle demokrasi kavramının yeniden-değerlendirildiği yönünde bir intiba edinmiştik. Teröre karşı savaş döneminde bu kavram, yeni-muhafazakârların çılgın propagandalarıyla yıpratılmış, ve siyaset bilimi, artık demokrasi kavramıyla kavranamayacak konuların ortaya çıkmasına tanıklık etmişti…

View original post 3.549 kelime daha

Ulus Baker’in Ölüm Yıldönümü Vesilesiyle: Kültür Endüstrisi Üzerine Yeniden Düşünmek

Halil Duranay

615885898

* Yazı Gaile dergisinin 12 Temmuz tarihli 327 nolu sayısında yayınlanmıştır.

Ne diyordu Nietzsche; kötü okur yağmacı ordulara benzer: işine yarayan birkaç şeyi alır, geri kalanını kirletip bozar, metnin bütününe hakaret eder…

Felsefe çevirileri, Türkçe mevzu bahis olduğunda genelde sorunlar doğurur. Bu sadece Türkçe için geçerli mi, bundan emin değilim ancak bazı dillerin felsefe için şanslı olduklarını biliyorum bilhassa Fransızca, Almanca ve İngilizce. Felsefe çevirisi tartışmaya açıldığında sıklıkla çeviri probleminin çevrildiği dil ile alakalı olduğu savlanır yani o dilin çevrilen felsefe metnini yeniden söylemek için yeterli olmadığına işaret edilir. Yıllar evvel bu işin ehli, hem titiz bir çevirmen hem de sağlam bir felsefeci olan bir ustayla bu meseleyi konuştuğumuzda, böyle bir argümanın yersizliğinden bahsetmişti. Ona göre her metin her dile çevrilebilir, yeter ki oradaki derdi anlatmayı becerebilmek önemli olan. Ben de yıllardır çeviri ile uğraşan biri olarak, çevirdiğim metinlerde bu bakış açısını benimsedim. Nihayetinde çeviri bir devşirme işidir, bir dilde…

View original post 1.372 kelime daha

İktidar Oluşumlarının Ayrılmaz Bir Parçası Olarak Sermaye – Félix Guattari

Komünizmin Güncelliği

felixGuattari

Çeviren: Volkan Kocagül

Sermaye, soyut bir kategori değildir; belirli sosyal oluşumların hizmetindeki semiyotik bir uygulayıcıdır. İşlevi, dünyanın tüm ekonomik güçlerini oluşturan gelişmiş endüstri toplumlarının, güç ilişkilerinin ve akışların doğasında bulunan iktidar oluşumlarının kaydedilmesi, dengelenmesi, düzenlenmesi ve üst-kodlanmasıdır. İktidarın sermayeleştirilmesi sistemleri, arkaik toplumların çoğunda bulunabilir. Bu iktidarlar çoklu formlar alabilirler: prestij sermayesi gibi, bir bireyde, bir nesepte, bir etnik grupta vücut bulan sihirli gücün sermayesi gibi. Ama, bu çeşit bir sermayeleşmenin genel bir semiyotikleşme prosedürü, sadece kapitalist üretim biçimi altında özerk hale gelmiş gibi görünmektedir. Bu durum, aşağıdaki iki eksende gelişmiştir:
– İktidarı ölçme ve kayıt altına almaya yönelik genel bir sisteme tabi hale gelmiş yerel iktidarın semiyotikleşme biçimlerinin yurtsuzlaşması.
– Bunun ardından gelen sistemin hegemonik iktidar oluşumunda yeniden yurtlanması: Ulus-devletlerin burjuvazisi.
Para, muhasebe, borsa ya da diğer dillerle ifade edilen ekonomik sermaye her zaman, son tahlilde, birbiri ile somut bir zeminde karşılaşan iktidarlara yönelik farksal ve dinamik değerlendirme mekanizmalarının dayanır…

View original post 4.715 kelime daha

Derin Direniş: Finansal kapitalizmden paçayı nasıl kurtarabiliriz? / Franco Berardi