umutyasarozgen

Month: Ağustos, 2016

Modernizmin merkezi sorunu — Alain Badiou

YERSİZ ŞEYLER

Bugün ben şöyle dile getirirdim: Siyaset güç alemi değildir, düşünce alemidir. Dönüşürmeyi amaçlamaz; önceden formüle edilemeyen imkanlar yaratmayı amaçlar. Siyaset durumlardan çıkarsanamaz, çünkü durumları siyaset tayin eder.

Peki bu eleştirel arkaplan üzerinde Lyotard neyi görünür kılar? “Bir başka dispositif” dediği şeyi. Ve bunun Kapital bakımından “ne diyalektik ne eleştirel, ama eş-imkanlı bir ilişki içinde” durduğunu söyler.

Kuşku yok ki modernizmin merkezi sorunu budur: Olumsuzluk ilişkisi nedir? Diyalektik olmayan başkalık nedir? Eleştirel olmayan eş-imkanlılık nedir? Ve arkaplanda, iki yol:

  • Sonsuzküçük olumsuzun yolu, hiçbir yüklemi olmayan boşluğun yolu, matematiklenebilen farksız çoksallığın yolu. Buradaki ilişki, saf mantıksal görünmedir. Siyaset bütün günsel [diurne] gücüyle korunur, çünkü alternatif bir süjeye ihtiyaç duymamıştır ve duymaz. “Proleter” benzeşmez ardışık tekilliklerin adıdır, tarihsel bir kuvvetin adı değildir. Benim izlediğim yol budur, hep eleştirdiği bu yol Lyotard’a göre, tarifsel cümlelerin normatif cümlelerle öldürücü eş tutulmasıdır, ya da işlevsiz Anlatının tersten sürdürülmesidir.
  • Öteki yol, kuramda hem Lyotard…

View original post 269 kelime daha

Reklamlar

Cinsel olan siyasidir (1) — Slavoj Žižek

YERSİZ ŞEYLER

Slavoj Žižek — 1 Ağustos 2016 — thephilosophicalsalon.com

Ayrı tutulan tuvalet kapıları günümüzde büyük bir hukuk ve ideoloji mücadelesinin merkezindedir. 29 Mart 2016’da Silikon Vadisi ağırlıklı 80 işveren patron, vitrinde Facebook patronu Mark Zuckerberg ve Apple patronu Tim Cook olmak üzere, Kuzey Carolina Valisi Pat McCrory’ye bir mektup yazarak transgender insanların karşıcinse ayrılmış kamusal hizmetleri kullanmasını yasaklayan yasayı kınadılar. “Bu ayrımcı yönetmeliği yasaya çevirme kararınız bizi hayal kırıklığına uğrattı,” diyor mektup. “İşverenler topluluğu her düzeydeki yasa yapıcılara böyle yasaların hem çalışanlarımıza hem de işverenlerimize kötü geldiğini [are bad for] sürekli olarak söylemiştir.” O halde büyük sermayenin ne tarafta olduğu açık. Tim Cook, Çin’de Apple ürünlerini kölelik koşullarında montajlayan yüzbinlerce Foxconn işçisini kolayca unutabilir; ayrıcalıksız kalanlarla büyük dayanışma jestini yapmıştır, gender ayrımının kaldırılmasını talep etmiştir… Çoğu zaman olduğu gibi, büyük işverenler siyaseten doğrucu kuramla yan yana durmaktan gurur duyar.

View original post 245 kelime daha

Cinsel olan siyasidir (2) — Slavoj Žižek

YERSİZ ŞEYLER

Slavoj Žižek — 1 Ağustos 2016 — thephilosophicalsalon.com

(1)

Burada dikkat edilecek ilk şey günümüzde transgenderizmin her türlü belirli “aidiyeti” reddederek tüm kimlik biçimlerinin “akışkanlaşmasını” kutlayan egemen ideolojiyle el ele gittiğidir. “Aidiyetten kurtulmayı” savunan ve in extremis her türlü köken arayışını ve belirli etnik veya kültürel kimliklere her türlü bağlılığı adeta proto-Faşist bir tutum sayarak uzaklaştırma eğiliminde olan ulusalcılık karşıtı “kozmopolit” entellektüellerin bağdaşmazlığını son zamanlarda Frederic Lordon gibi düşünürler ortaya koydular. Lordon köksüz evrenselcilik iddiası taşıyanlardaki bu gizli aidiyetin karşısına mültecilerin ve yasadışı göçmenlerin kabusvari gerçekliğini koyar, onlar temel haklardan yoksun kalmıştır ve ümitsizce bir tür aidiyet ararlar (yeni bir vatandaşlık gibi). Bu noktada Lordon çok haklıdır: “Kozmopolit” entellektüel seçkinlerin kendi köklerine tutunan yerli insanları horgörürken kendi gayet dışarıcı köksüz seçkin çevrelerinde tutundukları aidiyetleri görmek kolaydır, bu kozmopolit köksüzlüğün derin ve sağlam bir aidiyet işareti olduğunu görmek kolaydır. İşte bu yüzden dünyanın etrafında uçuşan seçkin “göçebe”lerle ümitsizce kendilerine…

View original post 521 kelime daha