Deleuze ve Guattari’yi Marksist/Spinozacı olarak Okumak – Jason Read

Komünizmin Güncelliği

9781584351764Guillaume Sibertin-Blanc’ın Devlet ve Politika’sı Üzerine

çev. Eser Kömürcü

Guillaume Sibertin-Blanc’ın Politique et État chez Deleuze et Guattari: Essai sur le matérialism historico-machinic eseri İngilizceye State and Politics: Deleuze and Guattari on Marx  (Devlet ve Politika: Marx Üzerine Deleuze ve Guttari) tercüme edilmiştir. Son yirmi yıl içinde Deleuze ve Guttari’yi keşfettiğim günden beri, onlar üzerine çıkan her şeyi arzulu bir biçimde okumaya başladım, ilk başta yavaşça damlayan okumalarım zamanla kanonlaşan bir fışkırmaya yol açtı, bazı daha iyi kitapların gerisinde kalsam da, çok daha seçici hale geldim. Sibertin-Blanc’ın kitabına yaptığım daha uzun eleştiri Historical Materialism’de yayınlanacak olsa da ben buraya, hem kitabın İngilizce çevirisine dikkat çekmek hem de bu kitabın kesinlikle gözden kaçırılmamasını tavsiye etmek için, eleştirilerimden birini koymayı düşündüm.

Sibertin-Blanc’ın Deleuze ve Guattari’nin toplumsal ilişkiler veya asamblajlar teorisini, Spinozacı temeli açısından anlaşılması gerektiğini iddia etmesi belki de hiçte şaşırtıcı değildir. Öncelikle…

View original post 1.037 kelime daha