umutyasarozgen

Month: Aralık, 2016

Castoriadis’in Alternatif Otonomi Yaklaşımı – Mümtaz Murat Kök

Komünizmin Güncelliği

escuelita-paco-13

Cornelius Castoriadis: Bir ‘Tohum’ ve ‘Proje’ Olarak Otonomi

Castoriadis’in otonomi kavramını ele alışını tek bir cümle içinde tanımlamak pek mümkün değildir. Kendi entelektüel kimliği ile benzer biçimde, Castoriadis otonomiyi çok yönlü ele almaktadır. Dolayısıyla Castoriadis’in otonomi kavramına yaklaşımı üç yönden incelenecektir; otonomi-heteronomi farkı, bir yaratı olarak otonomi ve bir proje olarak otonomi.

Castoriadis’in otonomi çalışmalarına katkılarından belki de en önemlisi otonomi kavramının karşıtı olan heteronomi kavramıyla karşılaştırılması ve farklılıkların ortaya konmasıdır. Yunanca olan ve auto ve nomos kelimelerinin birleşiminden meydana gelen otonomi kavramı Türkçe’ye tercüme edildiğinde öz kanunlar anlamına gelmektedir.[1]Castoriadis de bu tanımdan yola çıkarak toplumların heteronom veya otonom olma durumlarını toplum içerisindeki ilişkileri düzenleyen kanun ve kuralların özgünlüklerine göre belirlemektedir. Heteronom bir toplumun karakteristiği nedir, heteronom bir toplum bu kadere mahkûm mudur? Castoriadis, tarih boyunca hemen her yerde ve hemen hemen her zaman toplumların kurumsallaşmış heteronomi içerisinde yaşadıklarını tartışmaktadır. Bu durum içerisindeki toplumların heteronom karakterlerini belirleyen en önemli özellik…

View original post 3.040 kelime daha

Spinoza’da Neşe Olarak Aşk – Éric Blondel

Komünizmin Güncelliği

quote-l-amour-est-la-joie-accompagnee-de-l-idee-d-une-cause-exterieure-baruch-spinoza-202504

Spinoza için aşk deyim yerindeyse “olumlu”, hatta varlığı “destekleyen” bir duygudur,  bu anlamda tinle bedeni (bu ikisi birbirinden ayrı tutulmaz, aynı tözün iki farklı niteliğidir.) iyi olanın algılanışıyla çakıştırır: Spinoza varolma gücünde bir artış (her varlık elinden geldiğinde kendi varlığında diretir), “daha büyük bir kusursuzluğa geçiş” olarak değerlendirir bunu. Daha büyük olan bu kusursuzluğu “neşe” diye adlandıracaktır: Aşk neşedir, güç artışıdır, büyük bir mutluluktur, sonsuz mutluluğa ve kusursuzluğa yakındır, bir başka deyişle, insanın kendini tamamlamasının bir yoludur, Spinoza varolma gücü için varolma çabası –conatus- için soyut anlamda iyilikten çok yararlılıktan söz etmeyi yeğler. Aslında aşk varolma mutluluğudur, kendini daha güçlü, daha mutlu hissetmenin, sonsuz mutluluğa yakın görmenin verdiği mutluluktur (sevilen kişinin varlığının verdiği neşe).

Nietzsche, “gücün arttığı duygu”dan söz edecektir (Deccal) Bu durumda Spinoza için aşk, bir güç artışı hissedildiğinde (“uygun neden”) eylem, tersi bir durumda, güçte azalmaya denk düşüp “uygun olmayan neden” üstüne kurulduğundaysa “tutku”dur. (Etika,III.bölüm Önerme III): Sevilen…

View original post 322 kelime daha

Sığınaklardan Çıkış

Komünizmin Güncelliği

images (2)

Ve Polo “Biz canlıların cehennemi gelecekte var olacak bir şey değil eğer bir cehennem varsa, burada, çoktan aramızda; her gün içinde yaşadığımız,birlikte, yan yana durarak yarattığımız cehennem.

İki yolu var acı çekmemenin: Birincisi pek çok kişiye kolay gelir: cehennemi kabullenmek ve onu görmeyecek kadar onunla bütünleşmek, ikinci yol riskli,sürekli bir dikkat ve eğitim istiyor; cehennemin ortasında cehennem olmayan kim ve ne var, onu aramak ve bulduğunda tanımayı bilmek, onu yaşatmak, ona fırsat vermek.”

İtalo Calvino, Görünmez Kentler

View original post

Çağrı – Tiqqun-Görünmez Komite

Komünizmin Güncelliği

11451312

Tiqqun, Fransa’da 1999-2001 yılları arasında yayınlanan bir dergidir. Kabbala’da “kurtuluş, selamet” anlamına gelen İbranice “tikkun” isminin seçilmesi, yazarların Benjamin’i hatırlatan Mesihçi bir politika benimsediğinin işaretidir. Dergi iki sayı çıkmış, bunun dışında aynı yazarların Theorie du Bloom ve Theorie de la Jeune Fille başlıklı kitapları yayınlanmıştır. The Coming Insurrection (2007; Yaklaşan İsyan, Sel Yayınları, 2012) adlı kitap da, bundan sonra Görünmez Komite ismini kullanan Tiqqun yazarları tarafından kaleme alınmıştır. Metinlerde, Guy Debord ve Michel Foucault’nun yanı sıra, Agamben’in yapıtlarının da etkili olduğu görülür; nitekim The Coming Insurrection kitabı, Agamben’in 1993 tarihli The Coming Community kitabına bir naziredir. 2008 yılında Fransa’da demiryollarına yönelik bir sabotaj eylemi nedeniyle 9 kişi “terör örgütü” oluşturma iddiasıyla tutuklanır; tutuklananlar arasında Tiqqun-Görünmez Komite’nin mensubu Julien Coupat da yer alır. Coupat aleyhine gösterilen yegâne delil, yazarları arasında olduğu The Coming Insurrection kitabıdır. Pek çok aydın, tutuklamalara karşı çıkar. Agamben de, Julien Coupat’yı savunmak üzere Libération gazetesinde yayınlanan bir…

View original post 1.200 kelime daha

Rojava’dan Cizre’ye… “Bu Neyin Devrimi” ya da Yeni Tip Bir Devrim – Oral Yüreğir

Komünizmin Güncelliği

894f3df44e3d267c3a4c07024b220b6a

“Azınlık sorunları, dil sorunları, etnik sorunlar, bölgesel sorunlar, cinsel sorunlar ve gençlik sorunları gibi birçok sorunun, sadece eskiden kalma sorunlar olarak değil, aynı zamanda çağdaş devrimci hadiseler olarak yeniden ortaya çıkmasına şaşmamak gerekir. Bu hadiseler içten içe, soyut makineye ait küresel ekonomiyi ve ulus-devletlerin düzenlemelerini tehdit etmektedir. O zaman, devrimin ebedi olanaksızlığı ve faşist savaş makinesinin geneldeki dönüşü konularında ısrar etmek yerine, neden yeni tip bir devrimin olanaklı hale geldiğini düşünmüyoruz?”(1)

Bugün Ortadoğudaki Kürt Özgürlük Hareketinin politik mücadelesi “ hareketler çoğulluğunun ortak alanlar yaratma girişimi” olarak okunmalıdır. Rojava Devrimi  4. Yılındadır ; genişlemekte ve gelişmektedir. Yankısı tüm coğrafyayı derinden sarsmış ve etkilemiş haldedir. Bu etkileşim sosyal medya yolu ile değil, yani bir makine ile insan iletişimi ile değil, doğrudan göçebe bir hal almış Rojava’lı insanların yarattığı öznelliklerin tende ve yaşamda cevap bulmuş halidir. Birinci ağızdan hissederek, dost olarak, akrabalık kurarak yani iktidarın bilinen tüm iletişim tekellerine rağmen tende hissedilmiş ve bir…

View original post 899 kelime daha