umutyasarozgen

Month: Mart, 2017

Devletsiz bir demokrasi kurmak – Dilar Dirik (Roar Magazine)

Dünyadan Çeviri

Rojava_FI-1920x700Özgür Politika

roarmag.org

“Birkaç yıl önce komünlere katılmak isteyip istemediğimizi sormak için insanlar evimize ilk geldiğinde onları taşla kovalamıştım,” diye gülüyor Büşra. Rojava’nın Tirbespiye’sinden, iki çocuk sahibi genç bir kadın olan Büşra, son derece muhafazakâr bir dini mezhebe mensup. Daha önce evden yalnız ayrılmasına hiç izin verilmezmiş ve gözleri dışında her yeri kapalı gezermiş.

“Artık kendi toplumumu aktif olarak şekillendiriyorum,” diyor gururla ve ışıl ışıl gülümseyerek. “İnsanlar sosyal meselelerin çözümünde yardım istemek için bana geliyorlar. Ama o zamanlar bana sorsaydınız, ‘konsey’ ne demek veya insanlar meclislerde ne yapar onu bile söyleyemezdim.”

Bugün dünyanın dört bir yanında insanlar varoluşlarına yeniden anlam kazandırmak, insan yaratıcılığının kendisini özgürlük olarak ifade etme arzusunu yansıtmak için alternatif özerk örgütlenme formlarına başvuruyorlar. Bu kolektifler, komünler, kooperatifler ve taban örgütlenmesi hareketleri; kapitalizmin, patriarkanın ve devletin saldırılarına karşı halkın özsavunma mekanizmaları olarak karakterize edilebilirler.

View original post 2.384 kelime daha

der junge karl marx

Mutlak Töz

imgres-1

“Yerdeki odunların toplanması ile odun hırsızlığı, dolayısıyla bütünüyle farklı şeylerdir. Hem edimleri hem de bu edimlerin yöneldiği nesneleri itibariyle ayrışırlar, zira birbirinden tamamen farklı iki düşüncenin ürünüdürler; bir düşünme tarzını diğerinden ayırt etmemizi mümkün kılan nesnel ölçüt, edimlerinin biçimi ve içeriğinden başka ne olabilir ki? Yine de, bu özsel farklılığa rağmen, her iki edimi de hırsızlık olarak tanımlayıp cezalandırabilirsiniz. Doğrusu, odun toplamayı odun hırsızlığından çok daha sert biçimde cezalandırmış olursunuz, zira onun hırsızlık olduğunu ilan ederek halihazırda bir kere cezalandırmışsınızdır ki, bu da gerçek odun hırsızlığında açıkça telafuz etmediğiniz bir cezadır. Yerdeki odunların toplanmasını, odunların katli olarak adlandırmış ve bir cinayet gibi cezalandırmış olmalıydınız. Kanun, hakikati söylemenin evrensel zorunluluğundan muaf değildir; hatta şeylerin doğal yasasının evrensel ve otantik bir sözcüsü olduğundan buna iki kere zorunludur. Tam da bu yüzden, şeylerin doğal yasası kanununa göre değil, kanun şeylerin doğal yasasına göre düzenlenmek zorundadır. Ama eğer kanun, hırsızlık terimini, en fazla bir…

View original post 960 kelime daha

NESTOR MAHNO: İNSAN VE EFSANE – Paul Avrich

Komünizmin Güncelliği

“Mahnovistler anarşist hareketin Leninistleridir ve bizatihi anarşistler tarafından da tecrit edilmişlerdir.”

1921-_%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80_%d0%bc%d0%b0%d1%85%d0%bd%d0%be_%d0%b2_%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b5_%d0%b4%d0%bb%d1%8f_%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%bd

Anarşist partizan önder Nestor Ivanoviç Mahno, Rus Devrimi ve İç Savaş’ın en renkli ve kahraman kişilikleri arasındadır. Tarihte anarşistlerin genişçe bir zaman diliminde büyük toprak parçalarını denetledikleri pek az örnekten biri, Mahno’nun Ukrayna’da önderliğini yaptığı harekettir. Mahno bir yıldan fazla bir süre bozkırlarda Troçki ya da Denikin’den daha etkili bir güç olarak kaldı. Doğuştan askeri önder yeteneklerine sahipti; yağma ve talan peşinde bozkırlarda oradan oraya dolaşan sayısız başıbozuk çeteleri bir yana bıraktığımızda bile, hem Beyazlar’a, Avusturyalı işgalcilere ve Ukraynalı milliyetçilere, hem de Kızıllar’a karşı aynı anda pek çok cephede birden savaşmıştı. Victor Serge’e kulak verirsek, “erişilmez yetenekte bir stratejist”ti; onu köylü ordusunda” gerçekten destansı bir örgütlenme ve savaş yeteneği vardı Emma Goldman, onun, “Devrim’in güney bölgesinde öne çıkardığı en önemli ve pitoresk kişilik” olarak adlandırır’. Mahno 27 Ekim I889’da Ukrayna’da, Dinyeper nehri ile Azak Denizi arasında bulunan…

View original post 4.721 kelime daha