Güç İlişkileri – Gérald Sfez

umut tarafından

Komünizmin Güncelliği

41pitH7GdaL“Düşünceler arası ilişki bir güç ilişkisidir, egemen düşünce bu ilişki içinde ezilen düşünceyi tabi kılar ya da marjine sürer.”
(Amiens Savunusu, Louis Althusser)

“Üretim ilişkileri” ya da “sınıf ilişkileri” ifadelerinden çok daha az kullanılan “güç ilişkileri” ifadesi, politikanın her türlü teorisinde ve pratiğinde apaçık bir rol oynar. Marksist zeminden farklı bir alandan, özgül askeri terminolojiden kaynaklanan bu kavram, Marx ve Engels’in eserlerinde seyrek olarak karşımıza çıkar; daha ziyade –özellikle- Leninist söylemde ve ardıllarının söylemlerinde yer alır. Lenin, “Sol” Komünizm: Bir Çocukluk Hastalığı’nda ve Sosyal Demokrasinin İki Taktiği’nde, her tür komünist mücadele için gerekli önkoşul olan güçler ilişkisinin doğru değerlendirilmesinin zorunlu koşullarını tanımlar: “Kendi kendine devrimci sınıfın öncüsünün ikna edilip edilmediğini sormak yetmez; ayrıca verili bir toplumun tüm sınıflarının, kesinlikle istisnasız tüm sınıflarının tarihsel olarak etkili güçlerinin, nihai savaşa tamamıyla uygun bir şekilde dağılıp dağılmadıklarını bilmek gerekir, bunun için: 1) düşmanımız olan sınıfların tüm güçlerinin yeterince zor durumda bulunup bulunmadıklarını, kendi…

View original post 802 kelime daha