Konjonktür – Trinh Van Thao

umut tarafından

Komünizmin Güncelliği

screen-shot-2016-09-08-at-4-43-53-pm

“Siyasi konjonktür” kavramının, sadece Marksist praxis açısından değil, karar alma mekanizmalarının anlaşılmasına ilişkin kuramsal çalışmalar açısından da önemi, günümüzde hâlâ yeterince kavranmamıştır. Bazen siyasetçinin takıntısı haline gelen siyasi konjonktür, “o günün gündemidir” ya da Marx’ın sözleriyle açıklamak gerekirse, determinist ideolojilerin indirgeyici şemalarına hapsolmayı reddeden gazetecinin, tarihçinin ya da sadece yurttaşın “var olan ve her gün yenilenen tarihsel malzemesi” dir (Ücretli Emek … ). Bilgi teknolojilerinin (bilişim, araştırma teknikleri, iletişim bilimleri. ..)  gelişimi, konjonktürel çözümlemenin hizmetindeki araçları bollaştırsa da, bu çözümlemenin ne toplumsal doğasını, ne de tarihsel ereğini değiştirir. Konjonktürel çözümlemenin kaynakları: L. Althusser’in sağladığı katkılardan biri, anlık duruma ilişkin yığınla siyasi çözümlemenin, parti çizgisini belirleyen birçok kararın, bu çizgiyi tanımlayan ve yorumlayan konuşmaların, siyasi kararları yansıtan ya da onlardan sonuçlar çıkaran sloganların “yabani ot” halinde bırakılmış olmasına, araştırmacıların dikkatini çekmesidir. Dikkatli her okuyucu, bu incelemelerden, faaliyetlerin sıralanışını, bu faaliyetlerin iç mantığını, yürütülme tarzlarını ve sonuçlarını, sınıf mücadelesinin örgütlenme biçimlerini, bu…

View original post 1.365 kelime daha

Reklamlar