umutyasarozgen

Month: Mart, 2018

Marksizm Nereye Gidiyor? – Étienne Balibar

Komünizmin Güncelliği

“… Marksizm nereye gidiyor? sorusuna kuram olarak Marksizm’in dahi hiçbir olumlu cevap getiremeyeceği, temel bir mantık gerçeğidir. Bu, bir eğilimin belirlenmesi biçiminde bile mümkün değildir. Bu, Marksizm’in kendi “anlamı”nın bilgisine sahip olduğunu varsaymak olacaktır.

Marksizm’den, toplumsal hareketlere “ithalinin” kendi öğretisel tarihi üzerinde yarattığı sonuçları ve karşılığında “maddi güç” olarak bulunduğu tarihsel durumların sonuçlarını incelemesini isteyebiliriz (ki bu yapılmamıştır).Ancak bu şekilde ne kavramsal diyalektiğinin ne de hayata geçişinin “gerçek” diyalektiğinin sonuçlarına hâkim olacağını düşünebiliriz. Bu sorular üzerine felsefi anlamda düşünmekten, yani önceden varolan kurallar olmaksızın düşünmekten öteye gidemeyiz. Kaldı ki her düşünme nesnesine uygun değildir, sorgulamak istediği meseleye “içkin” değildir. İkincisi, varolduğu şekliyle (kuram olarak, ideoloji olarak, örgütlenme biçimi olarak, tartışmalarda koz olarak) Marksizm’e doğrudan uygulayabileceğimiz yaygın fakat çok zor tartışılan diyalektik bir tez vardır: “Varolan her şey yok olmayı hak eder” (Engels’in “Hegelci sisteme” uyguladığı, Goethe’nin Faust’undan alıntı).

Bu teze göre Marksizm, varolan tüm biçimleriyle, kaçınılmaz olarak, er ya da…

View original post 58 kelime daha

Yaratıcı bir çokluk: Deleuze ve Guattari’nin felsefesi – Edward Thornton

Dünyadan Çeviri

header_essay-110153028

1969’da, Fransız yazının zirvesinde, radikal bir psikanalist tanınmış bir felsefeciyi aramaya çıktı. Üç saat boyunca güneye, orta Fransa’nın ormanları ve büyükbaş hayvan çiftlikleriyle bilinen bir bölgesi olan Limousin’e direksiyon salladıktan sonra, aradığı adamı evde yatağında, veremli ciğerini aldırdıktan sonra nekahette buldu.

Yüzsüz, sokulgan bir psikoterapist olan Félix Guattari, münzevi profesör Gilles Deleuze’ü böyle buldu. Hemen uyum sağladılar. İkili, ömür boyu dost olacaklar ve entelektüel işbirlikleri, günümüzün en kışkırtıcı felsefi polemiklerinden bazılarını üretecekti.

View original post 2.342 kelime daha