umutyasarozgen

Month: Nisan, 2018

Modern erkekliğin krizi – Pankaj Mishra

Dünyadan Çeviri

2600.jpg

Bu kriz ne zaman başladı ve neden küresel? Age of Anger: A History of the Present kitabını yazarken, modern dünyanın bitip tükenmez bir krizin pençesinde olduğunu düşünmeye başladım. Bu kriz, insanlık tarihindeki en radikal değişimlerle birlikte 19. yüzyılda başlamıştı. Tarım ve kır toplumlarının yerini oynak bir sosyoekonomik düzenin alışı, yeni cinsel ve ırksal işbölümleriyle katı bir şekilde organize edilmesi üzerinden gerçekleşti. Ve kriz bugün evrensel çünkü modernleşen batı Avrupa ve Amerika’dan boy veren kısıtlayıcı bir toplumsal cinsiyet normları ağı dünyanın en uzak köşelerini dahi kapsar hale geldi.

View original post 3.553 kelime daha

Ateizm, Deizm tartışmaları

Ateizm, Deizm tartışmaları

https://serdargunes.wordpress.com/2018/04/11/ateizm-deizm-tartismalari/
— Şurada oku serdargunes.wordpress.com/2018/04/11/ateizm-deizm-tartismalari/