Hindistan’da Köylü Savaşı (Gelişmenin tek Marksist yolu) – Çaru Mazumdar

umut tarafından

Komünizmin Güncelliği

charuNaksalbari’deki köylü savaşımı tüm diğer köylü savaşımlarından farklıdır. Farkı nedir? Köylüler haksızlığa ve zulme karşı her zaman mücadele etmişlerdir, ancak köylülerin kısmi talepler için değil, devlet iktidarını ele geçirmek için yürüttükleri ilk savaşımdır. Eğer Naxalbari köylülerinden çıkaracağımız ders varsa o da şudur; militan savaşımlar toprak mahsul vs. için değil devlet iktidarını ele geçirmek için verilmelidir. Naksalbari’ye ayırdedici özellik kazandıran tam da budur. Değişik bölgelerde ki köylüler kendi bölgelerindeki devlet organlarını etkisiz kılmak üzere hazırlanmalıdırlar. Hindistan köylü savaşımları tarihinde bu yol Naksalbari’de benimsenmiştir. Bir başka deyişle devrimci çağ başlamıştır ve bu yıl o çağın ilk yılıdır. İşte bu nedenle, tüm ülkelerin devrimcileri Naksalbari mücadelesini yürekten selamlamaktadırlar.
Hindistan emperyalizmin ve revizyonizmin üssü durumuna gelmiş ve bütün kurtuluş için savaşım veren halka karşı geçici güçler için bir dayanak işlevi görmektedir. Bu nedenle, Naksalbari sadece ulusal savaşım değil, enternasyonal bir savaşımdır da. Bu savaşım ve koyulduğumuz yol hiçbir şekilde kolay ve/veya dümdüz değildir, hatta…

View original post 1.331 kelime daha