Mesih’ten Burjuvaziye – Gilles Deleuze

umut tarafından

Komünizmin Güncelliği

Gilles_Deleuze__From_Christ_to_the_Bourgeoisie

çev. Eser Kömürcü

Modern dünyada Tin’in (l’Esprit) iflasını ilan ediyoruz ve materyalizmin gelişini lanetliyoruz. Tam olarak bu noktada, belki bir karışıklık var. Söylemek istediğimiz şey şu ki bugün pek çok insan artık içsel yaşama inanmıyor, artık bunu yapmak çok da yarar sağlamıyor. Fakat bu bir yenilik değil. 17. yüzyılda, aristokrasi, ruhsal yaşamın bedenden başka bir şey olmadığı fikri ile yaşamıştır, ve ruhsal yaşam bedenle uyuşur; ve alışılmışın aksine, nezaket ve dürüstlük, bedeni bir nesne haline getirmekten ibarettir.

Şüphesiz, tamamen farklı nedenlerden ötürü, içsellik bugün hor görülüyor. Her şeyden önce, endüstriyel ve teknik bir dünyada devrimci bilinç hakkında düşünüyorum. Bu teknik dünya, gücü ne kadar büyük olursa, o kadar çok insanlığın  her türlü içsel yaşamını güçsüzleştirecek biçimde tüketen ve onu tamamen dışsallığa indirger gibi görünür. Şu türden ünlü karikatürler bilinir: bir kol vardır ve sanki sağa döndürülmeden önce  geçişe izin verir. Yine de, sorun daha karmaşık ve bir makinenin kolu kolayca…

View original post 3.032 kelime daha